Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Projekt
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (III)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Obrazek dla: Projekt “Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia” z RPO Lubuskie 2020
Projekt “Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia” z RPO Lubuskie 2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Obrazek dla: Program dla osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych
Program dla osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, a w szczególności kobiet, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Obrazek dla: Program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
Program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Celem programu jest aktywizacja zawodowa 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w szczególności długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających niskie kwalifikacje,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę