Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

Lubuska Akademia Szkoleń

Dofinansowane szkolenia podnoszące kompetencje

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców został zakończony.

Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (III)

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Spotkania informacyjne dla osób poszukujących pracy na terenie Niemiec

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach: 07.02.2017, 04.04.2017, 06.06.2017 zostaną zorganizowane kolejne spotkania informacyjne z Doradcą EURES z Niemiec dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec.

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

W związku ze znacznym wzrostem ilości rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

Powiatowy Urząd Pracy przypomina o realizacji projektu z PO WER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt ProRecognition

Nieodpłatne doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce

Projekt dla osób niepełnosprawnych

Szczegóły w załączniku

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Program dla osób bezrobotnych tworzących lub przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, a w szczególności kobiet, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Wyświetlanie 1 - 15 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę