Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

Informacja

W związku z planowanym szkoleniem pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w dniu 13.07.2018 r. obsługa Klientów instytucjonalnych będzie prowadzona jedynie w godz. 7:30 - 9:00.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze...

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – zmiany od 1 stycznia 2018 r. Od dnia 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze zmianami.  Ustawa z...

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 22/2017 z dnia 6.11.2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za święta przypadające w 2018 r. w dniu wolnym od pracy (w sobotę) tj. za 6.01.2018 r. informuje, że: w dniu 26 stycznia 2018 r. URZĄD ORAZ PODLEGŁE MU FILIE BĘDĄ NIECZYNNE.

Lubuska Akademia Szkoleń

Dofinansowane szkolenia podnoszące kompetencje

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców został zakończony.

Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (III)

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Spotkania informacyjne dla osób poszukujących pracy na terenie Niemiec

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach: 07.02.2017, 04.04.2017, 06.06.2017 zostaną zorganizowane kolejne spotkania informacyjne z Doradcą EURES z Niemiec dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec.

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

W związku ze znacznym wzrostem ilości rejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na warunkach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

Powiatowy Urząd Pracy przypomina o realizacji projektu z PO WER

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wyświetlanie 1 - 15 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę