Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Zawartość stron

Osoby zgłaszające do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny winny przedłożyć:

- wypełniony wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

- PESEL każdej zgłaszanej osoby,

- skrócony odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty dziecka (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka),

- skrócony odpis aktu małżeństwa lub dowód osobisty współmałżonka (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego współmałżonka).

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające pobieranie przez dziecko nauki (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka powyżej 18 roku życia - do ukończenia 26 lat)

 
Załączniki
Wzór wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (doc, 42 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę