Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)"

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Obrazek dla: Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)"

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Obrazek dla: Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VIII)
Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VIII)

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VIII)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze przypomina o realizacji projektu „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VII)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę