Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VII)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VI)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę