Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VI)
Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VI)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Obrazek dla: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".

W związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019...

Obrazek dla: Projekt
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Obrazek dla: Projekt
Projekt "Rozwój zawodowy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (V)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę