Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Zawartość stron

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach leżących w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich na terenie powiatu zielonogórskiego (ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz osób młodych do 30 roku życia).

Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz w filiach w Nowogrodzie Bobrzańskim i Sulechowie.

 
Załączniki
Szczegóły projektu.doc (doc, 100 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę