Organizacja urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Organizacja Urzędu

 
Nazwa Zakres kompetencji Osoba Pokój Telefon Mail
Sekretariat Dyrektor Prekurat Edmund 410 68 45 65 650 sekretariat@pup.zgora.pl
Zastępca Dyrektora Kowalonek Nina
Sekretarka Wojciechowska Anna
Centrum Aktywizacji Zawodowej Kierownik Działu Piskorska Małgorzata 312 68 45 65 659 m.piskorska@pup.zgora.pl
Staże, refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku zycia. Zapotoczna Katarzyna
Krężel Magdalena
Nowak Sandra
Gwoździańska Magdalena
307 68 45 65 646 staze@pup.zgora.pl
Pracodawcy, zgłaszanie ofert pracy, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, EURES
Juncewicz Emilia
Józefacka Anna
Kowalewska Marta
Solarz-Wnęk Aldona
Sztamblewska Monika
Śliwa Dorota
316 68 45 65 660 pracodawcy@pup.zgora.pl
Doradcy Klienta Indywidualnego    Pośrednictwo pracy
Janczak Anna
Mic Michalina
Orlenko Katarzyna
Sawczuk Marta
Hamera Beata
Kamińska Danuta
Lipa Karol
005 68 45 65 663
68 45 65 664
68 45 65 665
68 45 65 666
posrednictwo@pup.zgora.pl
Roboty publiczne, prace interwencyjne, Prace społecznie użyteczne, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, zatrudnienie wspierane, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30 roku życia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia, świadczenia integracyjne, świadczenia aktywizacyjne
Bednarek Anna
Bar Natalia
 
309 68 45 65 649 a.bednarek@pup.zgora.pl
n.bar@pup.zgora.pl
Szkolenia, bony szkoleniowe, trójstronne umowy szkoleniowe, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, stypendium na kontynuację nauki, przygotowanie zawodowe dorosłych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Janecka Justyna
Niezgodzka Alicja
Jankowiak Aleksandra

Michalska-Czapla Martyna
305 68 45 65 658 szkolenia@pup.zgora.pl
Poradnictwo zawodowe
Pawlak Arleta
Pepińska Barbara
Ginter Kamil
Lada Małgorzata
Ciołek Agnieszka

313
314
315
 
68 45 65 678

68 45 65 676

68 45 65 642

 
poradnictwo.zawodowe@pup.zgora.pl
Projekty EFS Lebioda Renata
Mazurkiewicz Aleksanra
Dalecka Marta
405 68 45 65 647 r.lebioda@pup.zgora.pl
projekty@pup.zgora.pl
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, grant na telepracę Słonimiec Justyna
Kózka Agnieszka
Bielawska Daria
Baśladyńska Dagmara
406 68 45 65 673 dotacje@pup.zgora.pl
Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji Kierownik Działu Urban Aurelia 308 68 45 65 667 a.urban@pup.zgora.pl
Wydawanie zaświadczeń Tatarynowicz Aleksandra 005 68 45 65 671 swiadczenia@pup.zgora.pl
Stanowiska z prawem do zasiłku, stypendia z tyt. stażu, dodatki aktywizacyjne Krajewska Rozalia
Wawrzyniak Magdalena
Proga Joanna
Kloc Helena
68 45 65 668
Rejestracja Ludwig Paulina
Hady Mariola
Zielińska Małgorzata
005

004
68 45 65 645

68 45 65 641
 
Listy wypłat, świadczenia ZUS, RP-7 Andrzejewska Joanna
Czelna Jolanta
Zielińska Katarzyna
Ganczar Elżbieta
306 68 45 65 675

68 45 65 669
 
Dział Organizacji i Administracji Kierownik Działu Ozgowicz Jolanta 404 68 45 65 670 j.ozgowicz@pup.zgora.pl
Kancelaria, przyjmowanie dokumentów Batko Paulina 006 68 45 65 640 kancelaria@pup.zgora.pl
Informatycy Byra Arkadiusz
Ostrowski Jarosław
317 68 45 65 657
a.byra@pup.zgora.pl
j.ostrowski@pup.zgora.pl
Archiwum Burlewicz Malwina 413 68 45 65 648  
Portiernia Chojnacki Tadeusz 003 68 45 65 656  
Dział Finansowo Księgowy Kierownik Działu Sekulska Katarzyna 310 68 45 65 655 k.sekulska@pup.zgora.pl
Księgowość, należności Milewska Małgorzata
Nagórna Monika
Rurarz Danuta
Filipek Anna
311 68 45 65 653
m.milewska@pup.zgora.pl
d.rurarz@pup.zgora.pl
Dział Kadr Samodzielne stanowisko ds. kadr Milczarek Małgorzata 408 68 45 65 662 kadry@pup.zgora.pl
Korekty ZUS Klimek Agnieszka 408 68 45 65 654  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę