Organizacja urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Organizacja Urzędu

 
Nazwa Zakres kompetencji Osoba Pokój Telefon e-mail
Sekretariat Dyrektor Prekurat Edmund 410 68 45 65 650 sekretariat@pup.zgora.pl
Zastępca Dyrektora Kowalonek Nina
Sekretarka Wojciechowska Anna
Centrum Aktywizacji Zawodowej Kierownik Działu Piskorska Małgorzata 312 68 45 65 659 m.piskorska@pup.zgora.pl
Staże, refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku zycia. Puchan Katarzyna
Krężel Magdalena
Nowak Sandra
Gwoździańska Magdalena
304 68 45 65 646 staze@pup.zgora.pl
Pracodawcy, zgłaszanie ofert pracy, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, EURES

Józefacka Anna
Kliber Marek
Kudrelek Aleksandra
Solarz-Wnęk Aldona

Sztamblewska Monika
Hamera Beata


316005


68 45 65 66068 45 65 663
pracodawcy@pup.zgora.pl
Doradcy Klienta Indywidualnego    Pośrednictwo pracy
Janczak Anna
Mic Michalina
Orlenko Katarzyna
Jasina Zofia
Kowalewska Marta
Kamińska Danuta
Lipa Karol
005 68 45 65 664
68 45 65 665
68 45 65 666
posrednictwo@pup.zgora.pl
Roboty publiczne, prace interwencyjne, Prace społecznie użyteczne, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, zatrudnienie wspierane, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30 roku życia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia, świadczenia integracyjne, świadczenia aktywizacyjne
Bednarek Anna
Bar Natalia
 
309 68 45 65 649 a.bednarek@pup.zgora.pl
n.bar@pup.zgora.pl
Szkolenia, bony szkoleniowe, trójstronne umowy szkoleniowe, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, stypendium na kontynuację nauki, przygotowanie zawodowe dorosłych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Janecka Justyna
Niezgodzka Alicja
Jankowiak Aleksandra
305 68 45 65 658 szkolenia@pup.zgora.pl
Poradnictwo zawodowe
Pepińska Barbara
Ginter Kamil
Lada Małgorzata
Ciołek Agnieszka

314

315
 

68 45 65 676

 
poradnictwo.zawodowe@pup.zgora.pl
Projekty EFS Lebioda Renata
Mazurkiewicz Aleksanra
Dalecka Marta
405 68 45 65 647 r.lebioda@pup.zgora.pl
projekty@pup.zgora.pl
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, grant na telepracę Słonimiec Justyna
Bielawska Daria
406 68 45 65 673 dotacje@pup.zgora.pl
Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji Kierownik Działu Urban Aurelia 308 68 45 65 667 a.urban@pup.zgora.pl
Wydawanie zaświadczeń Tatarynowicz Aleksandra 005 68 45 65 671 swiadczenia@pup.zgora.pl
Stanowiska z prawem do zasiłku, stypendia z tyt. stażu, dodatki aktywizacyjne Krajewska Rozalia
Wawrzyniak Magdalena
Proga Joanna
Kloc Helena
68 45 65 668
Rejestracja Ludwig Paulina
Hady Mariola
Zielińska Małgorzata
005

004


68 45 65 641
 
Listy wypłat, świadczenia ZUS, RP-7 Andrzejewska Joanna
Czelna Jolanta
Zielińska Katarzyna
Ganczar Elżbieta
306 68 45 65 675

68 45 65 669
 
Dział Organizacji i Administracji Kierownik Działu Ozgowicz Jolanta 404 68 45 65 670 j.ozgowicz@pup.zgora.pl
Kancelaria, przyjmowanie dokumentów Batko Paulina 006 68 45 65 640 kancelaria@pup.zgora.pl
Informatycy Byra Arkadiusz 317 68 45 65 657
a.byra@pup.zgora.pl
Archiwum Burlewicz Malwina
Socha Dagmara
413 68 45 65 648  
Portiernia Chojnacki Tadeusz 003 68 45 65 656  
Dział Finansowo Księgowy Główny Księgowy Sekulska Katarzyna 310 68 45 65 655 k.sekulska@pup.zgora.pl
Księgowość, należności Milewska Małgorzata
Nagórna Monika
Pietryszak Ewelina
Szafranek Izabella
311 68 45 65 654
68 45 65 653
m.milewska@pup.zgora.pl
m.nagorna@pup.zgora.pl
e.pietryszak@pup.zgora.pl
i.szafranek@pup.zgora.pl
Dział Kadr Samodzielne stanowisko ds. kadr Milczarek Małgorzata 408 68 45 65 662 kadry@pup.zgora.pl
         

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę