Organizacja urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze


Organizacja Urzędu

 
Nazwa Zakres kompetencji Osoba Pokój Telefon e-mail
Sekretariat Dyrektor Prekurat Edmund 410 68 45 65 650 sekretariat@pup.zgora.pl
Zastępca Dyrektora Kowalonek Nina
Sekretariat Czura Marta
Centrum Aktywizacji Zawodowej Kierownik Działu Piskorska Małgorzata 312 68 45 65 659 m.piskorska@pup.zgora.pl

Staże
 
Puchan Katarzyna
Gwoździańska Magdalena
313 68 45 65 646 staze@pup.zgora.pl
Pracodawcy, zgłaszanie ofert pracy, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, EURES

Józefacka Anna
Kudrelek Aleksandra
Sztamblewska Monika
Solarz-Wnęk Aldona


Hamera Beata
Kowalewska Marta


316
005


68 45 65 663
68 45 65 660
68 45 65 642
pracodawcy@pup.zgora.pl
Doradcy Klienta Indywidualnego    Pośrednictwo pracy
Janczak Anna
Orlenko Katarzyna
Mic Michalina
Ciołek Agnieszka
Nowak Sandra
Kamińska Danuta
005 68 45 65 664
68 45 65 665
68 45 65 666
68 45 65 679

 
posrednictwo@pup.zgora.pl
Roboty publiczne, prace interwencyjne, Prace społecznie użyteczne, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, zatrudnienie wspierane, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30 roku życia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia, świadczenia integracyjne, świadczenia aktywizacyjne

Bednarek Anna
Krężel Magdalena
 
309 68 45 65 649 a.bednarek@pup.zgora.pl
m.krezel@pup.zgora.pl
Szkolenia, bony szkoleniowe, trójstronne umowy szkoleniowe, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, stypendium na kontynuację nauki, przygotowanie zawodowe dorosłych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Janecka Justyna
Jankowiak Aleksandra
Niezgodzka Alicja
305 68 45 65 658 szkolenia@pup.zgora.pl
Poradnictwo zawodowe
Ginter Kamil
Lada Małgorzata

314
315
 


68 45 65 676

 
poradnictwo.zawodowe@pup.zgora.pl
Projekty EFS Mazurkiewicz Aleksandra
Dalecka Marta
405 68 45 65 647 projekty@pup.zgora.pl
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, grant na telepracę Słonimiec Justyna
Pepińska Barbara
Bielawska Daria
304 68 45 65 673 dotacje@pup.zgora.pl
Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji Kierownik Działu Urban Aurelia 308 68 45 65 667 a.urban@pup.zgora.pl
Wydawanie zaświadczeń Dynowicz Barbara
005
68 45 65 671 swiadczenia@pup.zgora.pl
Stanowiska z prawem do zasiłku, stypendia z tyt. stażu, dodatki aktywizacyjne Krajewska Rozalia
Ludwig Paulina
Wawrzyniak Magdalena
Kloc Helena
68 45 65 668
Rejestracja Hady Mariola
Zielińska Katarzyna

004
 

68 45 65 641
 
 
Listy wypłat, świadczenia ZUS, RP-7 Andrzejewska Joanna
Czelna Jolanta
Ganczar Elżbieta
306 68 45 65 675

68 45 65 669
 
Dział Organizacji i Administracji Kierownik Działu Ozgowicz Jolanta 404 68 45 65 670 j.ozgowicz@pup.zgora.pl
Kancelaria, przyjmowanie dokumentów Szatkowska Aneta 410 68 45 65 650 kancelaria@pup.zgora.pl
Informatycy Byra Arkadiusz
Radziejewski Krzysztof
317 68 45 65 657
a.byra@pup.zgora.pl
k.radziejewski@pup.zgora.pl
Archiwum Burlewicz Malwina
Żydecka Ewelina
413 68 45 65 648  
Portiernia Chojnacki Tadeusz 003 68 45 65 656  
Dział Finansowo Księgowy Główny Księgowy Sekulska Katarzyna 310 68 45 65 650 k.sekulska@pup.zgora.pl
Księgowość, należności Milewska Małgorzata
Nagórna Monika

Jakóbczyk Wika
Michalik Martyna
Pietryszak Ewelina
311


307
68 45 65 65468 45 65 653
m.milewska@pup.zgora.pl
m.nagorna@pup.zgora.pl

w.jakobczyk@pup.zgora.pl
m.michalik@pup.zgora.pl
e.pietryszak@pup.zgora.pl
Dział Kadr Samodzielne stanowisko ds. kadr Mielczarek Danuta
Klimek Agnieszka
408 68 45 65 662 kadry@pup.zgora.pl
         

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę