Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej GórzeAktualne oferty odbycia stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcą klienta
telefon:
(68) 456 56 46
(68) 456 56 65
(68) 456 56 79
oraz poprzez adres e-mail: staze@pup.zgora.pl
          Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza, podmioty funkcjonujące na terenie działania tutejszego urzędu do skorzystania z form aktywnych przewidzianych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) tj.:

- staży,
- prac interwencyjnych,
- refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

oraz

osoby bezrobotne, posiadające pomysł na własną działalność gospodarczą, do składania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
               
Wnioski na powyższe formy są do pobrania na stronie internetowej PUP ---> Dokumenty do pobrania

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Batorego 126 A
65-735 Zielona Góra
NIP:
973-007-79-42
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /pupzielonagora/skrytka
 
Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Obsługa bezrobotnych:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:00

Bilety z systemu kolejkowego
wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:00 - 13:00

Obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:00


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę